PRIVACY STATEMENT

INLEIDING

Ondergoedkraam.nl streeft er naar producten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze onderneming. Daarom willen wij transparant zijn over de wijze waarop wij, als verantwoordelijke, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze website. In dit Privacy Reglement wordt dit nader toegelicht, waarbij voorop staat dat Greetz de wettelijke privacyregels, zoals de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ en de ‘Telecommunicatiewet’ zal naleven.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Ondergoedkraam.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ondergoedkraam.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ondergoedkraam.nl verstrekt.Ondergoedkraam.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
- Uw voor- en achternaam 
- Uw adresgegevens 
- Uw telefoonnummer 
- Uw e-mailadres 
- Uw IP-adres

WAAROM ONDERGOEDKRAAM.NL GEGEVENS NODIG HEEFT

Ondergoedkraam.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Ondergoedkraam.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG ONDERGOEDKRAAM.NL GEGEVENS BEWAART

Ondergoedkraam.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

COOKIES

Wij maken gebruik van functionele, communicatieve, analytische en overige cookies. Cookies zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de gebruiker bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die gebruiker. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker.

Ondergoedkraam.nl kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

-om het gebruik van haar websites te analyseren en/of te optimaliseren;
-om meer op de gebruiker gerichte (gepersonaliseerde) informatie op haar websites te plaatsen;
-voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie;
-voor het ontplooien van marketingactiviteiten omtrent de producten en diensten van Ondergoedkraam.nl

Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen steeds opnieuw worden ingetypt. Het vorenstaande is alleen van toepassing op de eigen cookies van Ondergoedkraam.nl

DELEN MET ANDEREN

Ondergoedkraam.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Ondergoedkraam.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ondergoedkraam.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Ondergoedkraam.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ondergoedkraam.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Ondergoedkraam.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Ondergoedkraam.nl heeft hier geen invloed op.

Ondergoedkraam.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Ondergoedkraam.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@ondergoedkraam.nl .
Ondergoedkraam.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 BEVEILIGEN

Ondergoedkraam.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ondergoedkraam.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ondergoedkraam.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met V.O.F. Magielse – Witlox op via mail@ondergoedkraam.nl
Ondergoedkraam.nl is een website van V.O.F. Magielse – Witlox . 
V.O.F. Magielse – Witlox is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Jacob van Heemskerckstraat 18, 4702TH Roosendaal
Inschrijvingsnummer KVK: 20039814
Telefoon: 0651394206
E-mailadres: mail@ondergoedkraam.nl